Back

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului selecteaza un partener norvegian pentru implementarea proiectului “Întărirea capacității de monitorizare a calității aerului în scopul Prevenirii Îmbolnăvirilor determinate de poluarea atmosferei cu particule în suspensie - PRIMO” finantat prin EEA Grants RO 04- “Reducerea substantelor periculoase”

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului selecteaza un partener norvegian pentru implementarea proiectului "Întărirea capacității de monitorizare a calității aerului în scopul Prevenirii Îmbolnăvirilor determinate de poluarea atmosferei cu particule în suspensie - PRIMO" finantat prin EEA Grants RO 04- "Reducerea substantelor periculoase"

 • Activitatea 1. Managementul proiectului
 • Activitatea 2. Auditul proiectului
 • Activitatea 3. Informare si publicitate
 • Subactivitatea 3.1. Realizarea paginii WEB a proiectului
 • Activitatea 4. Achizitii publice
 • Activitatea 5. – Actualizarea și conformarea rețelei naționale de monitorizare a calității aerului la cerințele directivei Inspire :
 • Subactivitatea 5.1 Analiza rețelei de monitorizare a calității aerului din punctul de vedere al compatibilității  metadatelor și seturilor de date spațiale la cerințele directivei Inspire
 • Subactivitatea 5.2 Up-grade-ul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității aerului la cerințele directivei Inspire;
 • Subactivitatea 5.3 Up-grade-ul aplicațiilor operaționale din SIM care preiau datele din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, în vederea prelucrării lor și transmiterii către CE;
 • Subactivitatea 5.4 Dezvoltarea unui sistem de încarcare automată a datelor de calitatea aerului mediului în geoportalul Inspire România, în conformitate cu cerințele directivei Inspire

Activitatea 6 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de colectare si analiza a informatiilor privind efectele poluării cu particule in suspensie

 • Subactivitatea 6.1 Realizarea de analize si elaborarea metodologiei pentru stabilirea punctelor de prelevare pentru măsurări indicative (în apropierea institutiilor de invatamant, a altor spatii de interes public, etc) în conformitate cu legislația europeană în vigoare
 • Subactivitatea 6.2 Colectarea datelor privind sursele de poluare cu particule în suspensie si alocarea spatiala a emisiilor provenite de la acestea
 • Subactivitatea 6.2. Colectarea datelor meteorologice.
 • Subactivitatea 6.3 Realizarea de analize si rapoarte privind evaluarea impactului poluarii cu particule in suspensie asupra calității aerului si sanatatii populatiei.
 • Subactivitatea 6.4 Integrarea datelor de calitatea aerului provenite din reteaua naționala pentru monitorizarea calitatii aerului
 • Subactivitatea 6.5 Realizarea sistemului informatic integrat
 • Subactivitatea 6.6 Instruirea teoretica si practica pentru utilizarea sistemului integrat pentru 70 de persoane

Activitatea 7Dezvoltarea unor mecanisme de prognoză, evaluare și reducere a impactului poluării cu particule în suspensie asupra mediului și sănătății populației

 • Subactivitatatea 7.1 Dezvoltarea de scenarii prin utilizarea unor modele de dispersie, de estimare a ricului asupra sanatatii populatiei si prin preluarea de informatii din sistemul integrat de colectare si analiza
 • Suactivitatea 7.2 – Asigurarea transferului bidirectional de informatii intre sistemul informatic integrat si modelele de estimare a riscului dezvoltate in cadrul proiectului
 • Subactivitatea 7.3 Instruirea teoretica si practica pentru utilizarea modelelor de dispersie  si de estimare a riscului pentru 70 de persoane
 • Subactivitate 7.4  Realizarea unui ghid pentru elaborarea unor planuri de actiune pe termen scurt in situatia poluarii cu particule in suspensie
 • Subactivitatea 7.5- Dezvoltarea unei aplicații informatice privind evaluarea riscului asupra  mediului și populației produse de poluarea cu particule in suspensie

Activitatea 8 – Sprijin pentru elaborarea politicilor de prevenire a efectelor negative si de prevenire a imbolnavirilor produse de poluarea cu particule in suspensie

 • Subactivitatatea 8.1 Elaborarea de metodologii de estimare a riscului pentru mediu și sănătatea populației produs de poluarea cu particule în suspensie
 • Subactivitatea 8.2 Elaborarea unui ghid pentru factorii de decizie, pentru reducerea efectelor  poluării mediului în situația apariției unor poluări accidentale cu particule în suspensie
 • Subactivitatea 8.3. Implementarea unei platforme suport pentru sustinerea procesului de gestiune, inbunatatire si diseminare a documentelor privind policiticile de prevenire a efectelor negative si reducere a substantelor periculoase

Activitatea 9 – Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul poluarii atmosferei cu particule în suspensie

 • Subactivitatea 9.1 – Organizarea unui workshop privind tehnicile de monitorizare a calității aerului, de realizare a scenariilor si de estimare a riscurilor asupra sănătății populației
 • Subactivitatea 9.2 – Organizarea unui schimb de experienta cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Aerului pentru identificarea cazurilor de buna practica in cuantificarea efectelelor adverse produse de poluanții atmosferici asupra mediului si sanăntății populației
 • Subactivitatea 9.3 – Organizarea unei conferinte privind rezultatele proiectului
 • Subactivitatea 9.4. Realizarea unui exercitiu de simulare a intervenției in cazul unei  poluari accidentale cu particule in suspensie

Cerinte minime: Partenerul trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte:

-sa fie o companie privata, un ONG sau o institutie publica cu sediul in Norvegia

-sa fi implementat cel putin un proiect care sa fi avut activitati de dezvoltare software

Ofertele se trimit pe fax la nr: 0040.21.207.11.01. sau pe email: office@anpm.ro pana la data de 10.11.2014