Back

Anunt privind luarea Deciziei - etapei de incadrare Amenajament silvic al OS Cislau

"Agentia Nationalăpentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind adoptarea planului Amenajament silvic al O.S. Cislău - fără aviz de mediu/evaluare adecvată. Proiectul deciziei etapei de încadrare poate fi consultat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicării anunţului".