Back

Anunţ public privind dAnunt public de luare a deciziei de emitere a autorizatiei de mediu, titular SC CARGO TRANS VAGON SAepuneAnunţ public privind depunerea Studiilor de evaluare adecvată pentru obiectivul de investitii „Trecerea la tensiunea de 400 KV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Săcălaz - Arad”rea solicitării de revizuire a acordului de mediu emis pentru proiectul Drum Expres Sebeş-Turda cu modificarea în Autostrada Sebeş-Turda

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor:

  • Transporturi de marfă pe calea feratăcod CAEN 4920-Rev.2 (cod CAEN 6010-Rev.1)

 titular SC CARGO TRANS VAGON SA cu sediul social Bucureşti, sector 2, str. Vaselor, nr.34.Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi, între orele  830-1630 şi vineri între orele  830-1430 , la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2) " Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării.La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu."

Draftul autorizaţiei de mediu se află pe pagina web ANPM la secţiunea Reglementări/Autorizaţia de mediu (http://www.anpm.ro).