Back

Anunţ public privind depunerea de către SC DIFERIT SRL, jud Cluj a solicitării de înregistrare în EMAS

Agenţia pentru Protecţia Mediului informează publicul interest că la Biroul EMAS a fost depusă de către SC DIFERIT SRL jud Cluj, solicitarea de înregistrare în cadrul sistemului de management de mediu şi audit (EMAS).   

Documentele de susţinere a solicitării de înregistrare în EMAS pot fi consultate în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, nr 294, corp B, sector 6. Bucuresti.

Observaţiile părţilor interesate se primesc zilnic la sediul ANPM şi sediul APM Cluj