Back

Anunt emiterea autorizatie de mediu Transelectrica

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii detransport de energie electrică şi servicii de sistem, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională, la codul CAEN 3512-Rev.2 (cod CAEN 4012 Rev.1), titular Compania de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, Reţeaua Electrică de Transport, gestionată de Sucursala de Transport al Energiei Electrice Bacău (ST Bacău) şi Dispeceratul Energetic Teritorial Bacău.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400 , la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2)“ Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu.”

PREŞEDINTE

Iosif NAGY