Back

Anunt privind depunerea notificari privind obtinerea avizului de mediu pentru - Amenajamentul silvic al O.S. Giurgiu

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra depunerii Notificării în vederea obţineriiu avizului de mediu pentru “Amenajamentul Silvic al O.S. Giurgiu”, beneficiar R.N.P. Romsilva – O.S. Giurgiu, urmare a delegări de competenţă de către MMP prin adresa nr.36825/ED/12.11.2012.

Documentaţia poate fi consultată la sediulANPM Splaiul Independenţei nr. 294 sector 6, Bucureşti, şi la sediul O.S. Giurgiu Str. M. Dracea nr.24, Giurgiu, între orele 9-14 sau pe site-ul http://www.anpm.ro/

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul:

  • Ministerului Mediului şi Pădurilor, B-dul Libertăţii, nr.12, sector 5, Bucureşti,;
  • Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, tel: 021 2071101, fax:021 207 11 03, e-mail: office@anpm.ro;
  • APM Giurgiu Sos. Bucuresti BL.111, Sc. A-B, Giurgiu, tel. 0246/216980, fax. 0246-211410,e-mail: office@apmgr.anpm.ro