Back

Anunt public - emitere autorizatie de mediu SC REMARUL 16 Februarie SA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor decomerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor (cod CAEN Rev.1- 5157, cod CAEN Rev.2 - 4677) şi recuperarea materialelor reciclabile(cod CAEN Rev.1- 3710, cod CAEN Rev.2 -3831), titular SC REMARUL 16 Februarie SA.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400 , la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2) “ Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu.”

PREŞEDINTE

Iosif NAGY

Şef Serviciu AEI - Mirela Gabriela BĂGĂIANU

Întocmit Cristina BRADU