Back

REZULTATELE FINALE ale concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare în data de 04.03.2019-proba scrisă și în data de 07.03.2019-proba interviu

REZULTATELE FINALE

ale  concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare  în data de 04.03.2019-proba scrisă și în data de 07.03.2019-proba interviu

Nr. Crt.

Funcția publică vacantă

Nr. Posturi

Nume prenume candidat

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Punctaj final

Rezultatul concursului

Serviciul Laborator Aer – Direcția Laboratoare Naționale de Referință – Direcția Generală Monitorizare

1.

Consilier debutant

1

Olteanu Loredana

61 puncte

80 puncte

141 puncte

ADMIS

 

     În data de 08.03.2019, la 10:30, secretarul comisiei de concurs a afişat punctajele finale şi rezultatele           concursului atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia la     avizierul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.