Back

REZULTATELE probei interviu pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer - Direcția Laboratoare Naționale de Referință -Direcția Generală Monitorizare în data de 04.03.2019 - proba scrisă și în data de 07.03.2019 proba interviu

REZULTATELE

probei interviu pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer - Direcția Laboratoare Naționale de Referință -Direcția Generală Monitorizare  în data de 04.03.2019 - proba scrisă și în data de 07.03.2019 proba interviu

Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul:

Consilier, grad profesional debutant

Serviciul Laborator Aer-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare 

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei interviu

Rezultatul

  1. Olteanu Loredana

80 puncte

ADMIS

 

       

       În data de 07.03.2019, la ora 10:15, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele probei interviu atât pe   site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.

       Termenul limită de depunere a contestaţiilor este: până la ora 10:15 în data de 08.03.2019.