Back

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior organizat în data de 22.04.2019

Rezultatele

probei scrise la examenul  de promovare în grad profesional imediat superior organizat în data de 22.04.2019

Functia publica: consilier superior

                                   Serviciul Protecția Naturii-Direcția Conservarea Naturii Biodiversitate

Numele si prenumele

            Punctajul Final

Rezultatul

Matei Ileana

93, 5 puncte

ADMIS

Functia publica: consilier superior

                                   Serviciul Autorizări și Evaluare Impact-Direcția Controlul Poluării și Reglementări

Numele si prenumele

            Punctajul Final

Rezultatul

Ilău Nicoleta

93 puncte

ADMIS

     În data de 22.04.2019, la ora 13:15, secretarul comisiei de examen a afişat rezultatele probei scrise atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.

  Interviul va avea loc în data de 25.04.2019, ora:10:00.