Back

REZULTATELE soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Proiecte, Relații Publice - Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice, în data de 11.03.2019 (proba scrisă)

REZULTATELE

soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Proiecte, Relații Publice - Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice, în data de 11.03.2019 (proba scrisă)

 

Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul:

Consilier, clasa I, grad profesional superior, la  Compartimentul Proiecte, Relații Publice - Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al soluționării contestațiilor

Rezultatul contestației la proba scrisă

1.Gheorghe Ștefan

54 puncte

Contestație respinsă conform art. 66, lit. c) din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       În data de 14.03.2019, la ora 10:15, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele soluționării contestațiilor         atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.