Back

REZULTATUL selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Securitatea Informației-Serviciul Sisteme Informaționale în data de 25.06.2019-proba scrisă

REZULTATUL

selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Securitatea Informației-Serviciul Sisteme Informaționale în data de 25.06.2019-proba scrisă

 

 

Nr

crt

Funcţia publică de execuție vacantă

Nr.

posturi

 

Candidaţii înscrişi

 

 

 

Rezultatul selecţiei de dosare concurs

Compartimentul Securitatea Informației - Serviciul Sisteme Informaționale

1.

Consilier superior

 

1

 

 

Bălan Elena Stela

RESPINS - Nu face dovada documentelor justificative emise în condițiile legii, care să ateste competențele lingvistice de comunicare în limbi străine, conform art.54, lit.g) din Legea nr.188/1999 (r2) coroborat cu art.31, alin.(4) din H.G nr.611/2008.

 

 

   În data de 04.06.2019 la ora 13:00, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele selecţiei de dosare atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.

  Termenul limită de depunere a contestaţiilor este: până la ora 13:00, în data de 05.06.2019.