Back

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 25.06.2018 (proba scrisă)

REZULTATUL

selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 25.06.2018 (proba scrisă)

 

Nr.

Crt.

Funcţia publică

vacantă

Nr.

Posturi

 

Candidaţii înscrişi

 

Rezultatul selecţiei de dosare concurs

 

Motivul respingerii dosarului de concurs

Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ

1.

 

 

 

Consilier asistent

1

 

 

 

 

MARINESCU Florin-George

 

 

 

 

RESPINS

 

Neîndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice, conform art. 54, lit. g), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

2.

 

Consilier asistent

1

 

PÎRVU Georgian-Sorin

 

 

ADMIS

 

 

În data de 20.06.2018 la ora 10:00 secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele selecţiei de dosare atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.

Termenul limită de depunere a contestaţiilor este: până la ora 10:00 în data de 21.06.2018.