Back

REZULTATUL soluționării contestației la selecția dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră - Direcția Schimbări Climatice în data de 09.07.2019 (proba scrisă)

REZULTATUL

soluționării contestației la selecția dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră - Direcția Schimbări Climatice în data de 09.07.2019 (proba scrisă)

 

 

 

Nr.

crt

Nume și prenume candidat

 

Funcția publică solicitată

 

 

Rezultat

 

Motivul respingerii contestației

1.

Paciurea Andreea-Brîndușa

Consilier superior

RESPINS

Contestație respinsă conform art. 66, lit. a) din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.54, lit.g) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

 

   În data de 05.07.2019 la ora 09:00, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele soluționării contestației la selecția dosarelor atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.