Back

Anunt privind decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea de Transporturi de marfuri pe calea ferata, cod CAEN rev.2-4920, titular SC CER-FERSPED SA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

 

Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de Transporturi de marfă pe calea ferată, cod CAEN rev.2-4920:

de către titular SC CER-FERSPED SA, cu sediul în Bucureşti, str.Comana, nr.11, et.1, sector 1

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi, între orele 830-1630 şi vineri între orele 830-1400 , la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2) “ Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării.La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu.”