Back

Anunt privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru titular Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, Sucursala de Transport Timișoara

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de transport de energie electrică, cod CAEN Rev. 1 – 4012, cod CAEN Rev. 2 – 3512, titular Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, Sucursala de Transport Timișoara.

          Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

          În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, decizia poate fi contestată în termen de 15 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen va fi eliberată autorizaţia de mediu.