Back

Anunţ public privind completarea Memoriului de prezentare conform ORD.19/2010 pentru „Planul Pentru Prevenirea, Protecția Și Diminuarea Efectelor Inundațiilor În Bazinul Hidrografic Somes - Tisa”.

Anunţ public privind completarea Memoriului de prezentare conform ORD.19/2010 pentru  „Planul Pentru Prevenirea, Protecția Și Diminuarea Efectelor Inundațiilor În Bazinul Hidrografic Somes - Tisa”.

Completarea la Memoriu de prezentare poate fi consultata la secţiunea Reglementări-Aviz de mediu – Documentatii SEA si EA:

Observaţiile/comentariile publicului privind completarea memoriului de prezentare  se primesc la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, telefon: 021/202.47.97, fax: 021/207.11.33, e-mail: biodiversitate@anpm.ro