Back

Anunt public privind Proiectul Deciziei etapei de incadrare pentru „ Lucrari de achizitie a datelor geofizice tridimensionale(3D) in perimetrul I Adjud’’

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, proiectul Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale (3D) în perimetrul I Adjud’’, titular HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA SRL.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediile:

  • ANPM str. Splaiul Independenţei, nr. 294, Bucureşti,
  • HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA SRL cu sediul în Băneasa Business Center, Șoseaua București – Ploiești, nr. 19-21, etaj 4, sector 1, București,

în zilele de luni - joi între orele 8,30 - 16,00 şi vineri între orele 8,30 - 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/drafturi-acte-reglementare1

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.07.2015., (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul studiului de evaluare adecvată la sediul ANPM str. Splaiul Independenţei, nr. 294, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail biodiversitate@anpm.ro , până la data de 02.08.2015. (în termen de 13 zile de la data afişării anunţului).                              

Data afişării anunţului pe site: 20.07.2015