Back

Statistica Deseurilor

 

Legislație în domeniul gestionării deșeurilor

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile, cu modificările şi completările ulterioare

DECIZIA COMISIEI 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE

DIRECTIVA UE 2018/851 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

 

Legislație în domeniul statistic

Legea nr. 226 din 5 iunie 2009 - Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România

Codul de bune practici al statisticilor europene _2017

Fișa cercetării conform PSNA, inclusiv calendar diseminare

REGULAMENTUL (CE) NR. 2150/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile, cu modificările și completările ulterioare

 

Chestionare colectare date

GD MUN

GD PRODDES

GD TRAT

GD COLECTARE_TRATARE

GD NAMOL

 

Date oficiale

Generarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si diviziuni CAEN _cf. Reg. 2150 _an 2018 

Tratarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si operatiuni _cf. Reg. 2150 _an 2018 

Generarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si diviziuni CAEN conform Reg. nr.2150 - an 2016 

Tratarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si operatiuni conform Reg. nr.2150 - an 2016 

Generarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si diviziuni CAEN conform Reg. nr.2150 - an 2014 

Tratarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si operatiuni conform Reg. nr.2150 - an 2014 

Generarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si diviziuni CAEN conform Reg. nr.2150 - an 2012 

Tratarea deseurilor pe categorii de deseuri, periculozitate si operatiuni  conform Reg. nr.2150 - an 2012 

Numar si capacitati ale instalatiilor pentru tratarea deseurilor conform  Reg. 2150 din 2018