ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului ANEXE

Ghid privind consultarea publicului in cadrul procedurilor EIA si SEA

Cuvânt înainte Bucuresti / Haga, februarie 2010 Stimate cititor, În calitatea sa de membră a Uniunii Europene (UE), România este din ce în ce mai mult confruntată cu importante decizii...

Evaluarea impactului asupra mediului - manual

CADRUL LEGAL Procesul de Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) este legat de reglementarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului si se realizeaza in baza legislatiei...

Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

CUVANT INAINTE În ultimii ani România a depus eforturi sporite pentru dezvoltarea legislaţiei de mediu şi a reglementărilor care o susţin, în contextul de transpunere privind legislaţia...

Ghiduri EIA

Captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu apă Staţii pentru epurarea apelor uzate şi reţele de canalizare Proiecte de construcţie de autostrăzi şi drumuri Proiecte...