Back

Decizia etapei de încadrare nr. 01/05.01.2016 pentru Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş -Tisa