Back

Operatori economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje - http://www.mmediu.ro/categorie/comisie-ambalaje/196 Pentru alte informatii cu privire la preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje, va rugam sa va adresati Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, care asigura secretariatul Comisiei de autorizare

Operatori economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje - http://www.mmediu.ro/categorie/comisie-ambalaje/196. Pentru alte informatii cu privire la preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje, va rugam sa va adresati Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, care asigura secretariatul Comisiei de autorizare