Producători de baterii şi acumulatori înregistraţi în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori

Producători de baterii şi acumulatori înregistraţi în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deseurilor de baterii şi acumulatori

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deseurilor de baterii şi acumulatori

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a deseurilor de baterii şi acumulatori

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a deseurilor de baterii şi acumulatori

Informatii achitare tarife - deseuri de baterii si acumulatori

Tariful se achită: prin virament sau mandat poştal în Cont bancar – IBAN Beneficiar: AGENŢIA NATIONALA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI C.U.I 16462898 ...

Ghid de utilizare SIM.Deseuri.Baterii.Public V 2.0

Ghid de utilizare  SIM.Deseuri.Baterii.Public V 2.0