Back

Ordinul comun 1223/715 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Economiei şi Comerţului privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat si completat prin Ordinul comun 706/1667 din 2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministrului Economiei şi Finanţelor