Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei nr.2004/35/CE

Decizia nr.2009/358/CE privind armonizarea si transmiterea periodica a informatiilor si chestionarul prevazute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) si la articolul 18 din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/360/CE de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor stabilite de Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/359/CE de completare a definitiei deseurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor în conformitate cu anexa III la Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/335/CE de stabilire a orientarilor tehnice privind constituirea garantiei financiare în conformitate cu Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Recomandarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 privind principiile minime pentru explorarea și extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum (2014/70/UE)

Questionnaire on the application of Commission Recommendation 2014/70/EU on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing

Raport privind standarde specifice referitoare la caracterizarea deseurilor din industriile extractive

BAT privind deseurile din industriile extractive

Hotărârea Guvernului nr.856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

Ordin nr.2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia

Ordin nr.202/2881/2348 din 4 decembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere