Deşeuri > Depozitare deseuri

tipareste trimite pe mail

 Directiva 1999/31privind depozitarea deseurilor

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-02 14:51:03
Ultima actualizare: 2010-08-02 14:51:03

Taguri


Documente ataşate

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 130s alin. (1), având în vedere propunerea Comisiei (1), având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2), în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat (3), (1) întrucât Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1990 (4) privind strategia referitoare la deşeuri acceptă şi susţine documentul strategic comunitar şi invită Comisia să propună criterii şi standarde pentru eliminarea deşeurilor la rampa de gunoi; (2) întrucât Rezoluţia Consiliului din 9 decembrie 1996 privind strategia referitoare la deşeuri consideră că, în viitor, pe teritoriul Comunităţii trebuie desfăşurate doar activităţile controlate şi sigure legate de depozitele de deşeuri; (3) întrucât prevenirea, reciclarea şi recuperarea deşeurilor trebuie încurajată, la fel ca şi utilizarea de materiale şi energie recuperate, astfel încât să se asigure protejarea resurselor naturale şi să se evite utilizarea iraţională a terenurilor; (4) întrucât, în continuare, trebuie să fie luate în considerare problemele referitoare la incinerarea deşeurilor municipale şi a celor nepericuloase, compostarea, biometanizarea şi prelucrarea nămolurilor de dragare; (5) întrucât, pe baza principiului „poluatorul plăteşte”, este necesar, între altele, să se ia în considerare orice daune aduse mediului de rampele de gunoi; (6) întrucât, la fel ca orice alt tip de tratare a deşeurilor, rampele de gunoi trebuie supravegheate şi administrate corespunzător pentru a reduce atât posibilele efecte adverse asupra mediului, cât şi riscurile pentru sănătatea umană; (7) întrucât este necesar să fie luate măsurile adecvate pentru a evita abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deşeurilor; întrucât, în consecinţă, trebuie să fie posibilă monitorizarea amplasamentelor rampelor de gunoi şi a substanţelor conţinute în deşeurile depozitate acolo; întrucât aceste substanţe trebuie, în măsura în care este posibil, să reacţioneze doar în mod previzibil; întrucât atât cantitatea, cât şi natura periculoasă a deşeurilor destinate rampelor de gunoi trebuie reduse acolo unde este cazul; întrucât trebuie facilitată manipularea deşeurilor şi crescută rata de recuperare; întrucât utilizarea procedurilor de tratare trebuie prin urmare încurajată pentru a asigura compatibilitatea rampei de gunoi cu obiectivele prezentei directive; întrucât sortarea corespunde definiţiei de tratare; (9) întrucât statele membre trebuie să poată aplica principiile proximităţii şi autonomiei pentru eliminarea deşeurilor lor la nivel naţional şi comunitar, în conformitate cu Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile (1); întrucât obiectivele prezentei directive trebuie respectate şi clarificate prin stabilirea unei reţele integrale adecvate de staţii de eliminare a deşeurilor pe baza unui nivel ridicat de protecţie a mediului; (10) întrucât inegalităţile existente între standardele tehnice pentru evacuarea deşeurilor prin rampele de gunoi şi costurile scăzute asociate cu acestea pot da naştere la o creştere a evacuării deşeurilor în instalaţiile cu standarde scăzute de protecţie a mediului, creând astfel o posibilă gravă ameninţare pentru mediu, datorită transportului deşeurilor pe distanţe inutil de lungi, precum şi datorită practicilor de evacuare inadecvate; (11)...


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.