Draft Decizie etapa de incadrare pentru Planul pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in BH Jiu + Anexa 2

Draft Decizie etapa de incadrare pentru Planul pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in BH Jiu  Masuri reducere impact - Anexa 2 la decizia etapei de...

Draftul Deciziei etapei de încadrare pentru Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0076

Draftul  Deciziei etapei de încadrare pentru Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0076