Descriere

Principalele activităţi desfăşurate pe domeniul DESEURI sunt:

  • Urmarirea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor la nivel naţional
  • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, validare si prelucrare a datelor si informaţiilor privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor
  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
  • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor, prin asigurarea documentaţiei specifice
  • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor
  • Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Actele normative europene şi naţionale, precum şi textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislaţiei, împreună cu modificările şi corecturile sale successive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Monitorul Oficial al României.