Descriere

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul Romaniei, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice (MMSC).

 

-RNSRM a fost înfiinţată în anul 1962 şi constituie o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizeaza supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigura îndeplinirea responsabilităţilor MMP privind detectarea unor niveluri crescute de radioactivitate, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului.

RNSRM funcţionează cu un număr de 37 de Staţii de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului din cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurata de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate (LNRR) din cadrul ANPM.

Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (SNAARM) cuprinde în prezent 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii apei. Dintre cele 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama în aer 15 sunt amplasate în zona de influenţă a CNE Kozlodui, 33 în zona de influenţă a CNE Cernavodă, 2 staţii de fond (amplasate la Babele şi Toaca ), iar restul sunt distribuite uniform pe teritoriul ţării, în reşedinţele de judeţ. Staţiile automate locale sunt concepute să permită funcţionarea şi monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o manieră continuă, fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de mediu existente în regiunile de amplasare. SNAARM este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul Laboratorul de Radioactivitate, ANPM.