Back

Namoluri gestionate in judetul Alba

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

 

            In judeţul Alba funcţionează 6 staţii de epurare ape uzate orăşeneşti, aparţinând operatorului SC APA CTTA SA ALBA, iar gestionarea nămolurile rezultate intră sub incidenţa reglementărilor referitoare a deşeurilor şi a legislaţiei specifice  OM nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehinice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.

            Din raportările statistice anuale pe anul 2009 s-au generat circa 773 tone de nămol exprimat în tone de substanţă uscată. Staţiile de epurare orăşeneşti, sunt în mare parte depăşite din punct de vedere al capacităţilor de epurare, la fel din punct de vedere al tehnologiilor utilizate, iar evidenţa cantităţilor de nămol este incertă. Cantităţile sunt estimate în baza calculelor teoretice.

            Gestionarea nămoluri în judeţ se rezumă la deshidratarea nămolurilor prin procedee naturale, respectiv pe platforme de uscare a nămolurilor şi transportarea lor pe depozitele de deşeuri municipale neconforme în funcţiune.

 

 

 

Total nămol generat

(tone/an)

Valorificat în agricultură

Eliminat pe depozite de deşeuri

Eliminat prin incinerare

Stocat (platforme de uscare)

Alte forme de valorificare

Total ALBA

 

773

 

 

165

 

 

608

 

 

            Se observă şi din datele prezentate cea mai mare parte din cantitatea de nămol generată ramâne depozitată pe platformele de uscare ale staţiilor de epurare.

            În anul 2009 nu s-a solicitat şi nu a fost eliberat nici un certificat de împrăştiere pe sol a nămolurilor, aşa cum se observă şi din datele prezentate mai sus, nu s-a valorificat în agricultură. Nu există analize privind compoziţia acestor nămoluri care să ateste calităţile necesare pentru a putea fi utilizate în agricultură.

            În prezent singura metodă de eliminare este depozitarea, dar având în vedere restricţiile privind depozitarea deşeurilor trebuie luate măsuri de reciclare a lui în agricultură. Acest lucru presupune imbunătăţirea calităţii nămolului, prin reducerea surselor de metale grele sau compuşi organici la intrarea în sistemul de canalizare şi îmbunătăţirea metodelor de tratare a nămolurilor. Implementarea Directivei 91/271/CE privind epurarea apei uzate orăşeneşti va avea ca impact creşterea calităţii, dar şi a cantităţii de nămol.