Formulare de raportare

 

 

Formular GD-TRAT--Colectarea de date privind tratarea deşeurilor 2023

Formular GD-PRODDES--Colectarea de date privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2023

Formular GD – COLECTARE / TRATARE 2023--Colectarea de date privind colectarea deşeurilor în vederea reciclării


Informare-Deschiderea sesiunii de raportarea a datelor privind Statistica Deseurilor aferente anului 2023 in aplicatia Statistica Deseurilor - SIM

Agentia pentru Protecția Mediului Bihor aduce la cunoștinta operatorilor economici raportori că s-a deschis sesiunea 2023, aplicația Statistica Deșeurilor pentru raportarea electronică a datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor în SIM (Sistem Integrat de Mediu), link: http://raportare.anpm.ro

Introducerea informațiilor în aplicația electronică Statistica Deșeurilor se face respectând următoarele termene:

- 28.06.2024 pentru operatorii economici de salubritate și operatorii care tratează deșeuri municipele care raportează chestionarele MUN și TRAT

- 31.08.2024 pentru operatorii economici care raportează date prin chestionarele PRODES, COLECTARE/TRATARE, NĂMOL,TRATARE

(instalații de tratare pentru toate celelalte tipuri de deșeuri)


Campaniile de informare și conștientizare AVE BIHOR SRL

SC Ave Bihor SRL, a organizat campanii de informare și conștientizare privind colectarea
separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase,
compostarea individuala a deseurilor biodegradabile, informarea utilizatorilor casnici asupra
activității de separare și valorificare la sursa a bio deșeurilor.

 

Situatia compostarelor privind predarea lor catre UAT-uri si persoane fizice


Monitorizarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor, jud. Bihor-2022

O.U.G. nr. 114 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

Raport de monitorizare anul 2021-Planul Județean de Gestionare al Deșeurilor, județul Bihor

Modificări noi în legislația privind regimul deșeurilor

LEGE nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2023

 

Anunt- Sesiune raportări on-line în SIM (Sistem Integrat de Mediu)-Statistica Deseurilor 2022

                                                                            ANUNȚ

 

În atenția:  Operatorilor economici din județul Bihor autorizați din punct de vedere al protecției mediului   

Stimată doamnă/Stimate domnule,

     Având în vedere prevederile art.48 alin(1) din OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor conform căruia ,,(1)Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art.34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control:

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor informează operatorii economici raportori din județul Bihor, că s-a deschis sesiunea 2022 în aplicația Statistica Deșeurilor, pentru raportarea electronică în SIM (Sistem Integrat de Mediua datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor.

      Pentru întrebări și informații, vă rugăm să vă adresați la adresele de e.mail: deșeuri@apmbh.anpm.ro, iar

pentru aspecte tehnice ce privesc funcționalitatea aplicației naționale pe adresa de e.mail: suportsim@anpm.ro.

 

 Recomandari completare chestionare SIM 

    


Procedurii SEA pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor

Regasiti mai jos link-urile pentru site-ul Ministerului Mediului la care gasiti publicate anunturile corespunzatoare procedurii SEA pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor: