Back

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Proiectul “Curățăm România”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Proiectul Curățăm România”,  în care sunt implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile de profil, Asociațiile Municipiilor, Orașelor, Comunelor, instituțiile deconcentrate, societatea civilă.

Perioada de depunere a proiectelor în cadrul programului este 05.04 – 06.06.2022 pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, unde sunt disponibile:

Îndemnăm solicitanții eligibili să se înscrie în program și să depună proiecte pentru solicitarea finanțării.

Deviza sub care desfășurăm activitățile este ”Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”

 

 

          În sprijinul derulării campaniei, MMAP va aloca fonduri UAT-urilor, printr-un proiect finanțat din fonduri ale Administrația Fondului pentru Mediu (www.afm.ro). În cadrul campaniei sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluare cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, lemn, materiale textile, baterii și acumulatori, cauciuc, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, lucrărilor hidrotehnice, a câmpurilor și pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI.

          În perioada derulării proiectului instituțiile de mediu se vor implica activ alături de UAT-uri, pentru atingerea obictivelor stabilite prin campanie.

”GHIDUL DE FINANŢARE a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri”.(MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 328/4.IV.2022)