Staţia de radioactivitate din cadrul APM Bihor

           Staţia de Radioactivitate Oradea din cadrul APM Bihor face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), componentă a Sistemului Integrat de Supraveghere
a Poluării Mediului pe teritoriul României, din Ministerului Mediului şi Pădurilor.
            În  cadrul Staţiei de Radioactivitate Oradea se deruleaza un program de supraveghere a radioactivităţii mediului  de 11 ore/ zi, în care se urmăresc factorii de mediu:

  • AER– în Oradea,prin determinarea activităţii beta globale a aerosolilor şi a depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi masurarea continuă a debitului de doză gama externă absorbită
  • APĂ– prin determinarea activităţii beta globale a apei, pentru cursul de apă  
    Crişul Repede – Oradea
     
  •  VEGETAŢIE SPONTANĂ– din Oradea (cu perioada de prelevare aprilie – octombrie), prin determinarea activităţii beta globale 
  • SOL NECULTIVAT– din Oradea (cu perioada de prelevare aprilie – octombrie), prin determinarea activităţii beta globale

OBIECTIVELE programului de supraveghere a radioactivitatii sunt :
     ·  detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului;
    ·  notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea cu date din teren a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real;
   ·  urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;
   ·  furnizarea de informaţii către public.
       În cadrul Staţiei RA Oradea funcţioneaza o Staţie automată de monitorizare a radioactivităţii care măsoară automat doza gamma în Oradea cu o frecventa de 15 minute cât şi principalii parametri meteorologici: presiune atmosferică, temperatura aerului, viteza şi directia vântului, umezeala aerului, precipitaţii cu o frecvenţă de 5 minute. Datele furnizate se transmit automat către Laboratorul de Radioactivitatea Mediului(LRM) din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului(ANPM) – Bucureşti.
       Fluxul de date atât în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă este asigurat de către Staţia RA Oradea prin raportări zilnice, lunare şi anuale către LRM – ANPM - Bucureşti, datele  fiind introduse în Baza Naţională de Date de Radioactivitatea Mediului iar apoi fiind realizat un transfer de date între România şi celelalte state din Uniunea Europeană pe platforma EURDEP(European Data Exchange Platform).