Formularul online de inregistrare in SIM a agentilor economici . Ghid de utilizare

Pentru crearea unui cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu ( SIM ) accesați : Raportare ANPM

Pentru informații suplimentare privind înregistrarea și utilizarea SIM consultați ghidurile de mai jos:

1.Ghid de inregistrare in SIM a operatorilor economici

2. Ghid de utilizare SIM -pentru inregistrarea cererilor privind obtinerea sau revizuirea actelor de reglementare


Program cu publicul

                                             

                              Luni - Miercuri  orele: 13,00 - 16,00

                                       Joi :  orele: 13,00-17,30

    

La depunerea documentelor la Registratura APM Bihor, achitarea tarifelor se poate face doar cu cardul la POS –ul instituției.

Se acceptă la dosar dovada plății  cu OP sau Mandat poștal.    

Contul IBAN  :  RO70TREZ0765032XXX000255,            Banca: TREZORERIA ORADEA

Cod fiscal: 4208471

Depunerea  documentelor de către persoanele fizice/ juridice se poate face și prin poșta,

e-mail sau fax.

  

E-mail: office@apmbh.anpm.ro;

Tel.: 0259/444-590;

Fax: 0259/406-588

 


Formular - Acord colectare date cu caracter personal- conform prevederilor Legii nr.190/2018 / Consimțământ - conform prevederilor Legii nr. 9/2023


ANUNŢ- operatorii economici şi persoanele fizice care solicită eliberarea sau revizuirea actelor de reglementare

 Începând cu data de 05.05.2014, toţi operatorii economici şi persoanele fizice care solicită eliberarea sau revizuirea actelor de reglementare, vor transmite cereri atât în format tradiţional, pe hârtie, cât şi online, electronic, prin intermediul subsistemului SIM.Webform.Public;

 Formularul online de inregistrare poate fi accesat la adresa: http://raportare.anpm.ro

  Rezolvarea şi răspunsul APM Bihor va depinde de existenţa cererii în cele 2 formate, electronic şi scriptic.
            Fac obiectul subsistemului SIM.Webform.Public următoarele categorii de activităţi şi acte de reglementare:

a) eliberarea şi revizuirea Acordului de Mediu;

b) eliberarea sau revizuirea Avizului de Mediu;

c) eliberarea şi revizuirea Autorizatiei de Mediu;

d) eliberarea şi revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu.

Pentru situaţiile în care operatorul economic nu are posibilitatea de a depune online cererea privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare, acesta se va prezenta la sediul instituţiei şi va fi asistat de către un funcţionar din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea electronică de înregistrare se va consulta ghidul de înregistrare publicat pe site-ul http://www.anpm.ro,  


Serviciul Avize, acorduri, autorizaţii

Serviciul avize, acorduri, autorizaţii are ca atribuţii aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

În acest scop:
 

  • participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
  • parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
  •  coordonează  şi  monitorizează  implementarea  legislaţiei  de  mediu  privind  Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
  •  asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.