Back

Anunţ public privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, perioada 2023-2027

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV, titular al planului de calitate a aerului, anunţă publicul cu privire la elaborarea Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.

 

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

 

Propunerea de plan poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, la sediul Instituției Prefectului Jud. Brașov şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet: https://www.brasovcity.ro/ro/mediu#PLANURI

 

Informaţii privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, în zilele de luni-joi, între orele 9-14.

 

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Instituției Prefectului Jud. Brașov sau utilizând mijloace electronice la adresa mediu@brasovcity.ro până la data de 01.09.2023.

/documents/15795/2518733/Adresa+APMBV-+elaborare+PICA+2023-2027.pdf/26a3940a-5a47-4aaf-b356-528e5028ff89