Back

ANUNŢ PUBLIC privind inițierea Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Brașov, pentru perioada 2023-2027, elaborat de Primăria Municipiului Brașov

ANUNȚ PUBLIC

privind inițierea

Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Brașov pentru perioada 2023-2027, elaborat de Primăria Municipiului Brașov

Primăria Municipiului Brașov prin adresa nr. AR/154657/14.12.2022 și înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov cu nr. 15877/16.12.2022, informează publicul  interesat asupra faptului că   a iniţiat actualizarea Planului integrat de calitate a aerului prin demararea procedurii de elaborare a Planului integrat de calitate a aerului pentru NO2/NOx și particule în suspensie (PM10), conform prevederilor art. 22 şi art.  54 din Legea nr. 104/2011, precum şi ale art. 8 şi art. 12 din  HG nr. 257/2015 pentru a se atinge valoarea limită orară și anuală pentru indicatorul NO2/NOx și valoarea limită anuală şi zilnică pentru indicatorul PM10.

Conform M.M.A.P. nr. 1956/2020 (M.Of. nr. 1095 din 17.11.2021), elaborat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aglomerarea Brașov se încadrează în regimul de gestonare I pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie (PM10) pentru care este necesară actualizarea Planului integrat de calitate a aerului.

În conformitate cu prevederile art. 13 și art. 14 din HG 257/2015, vă comunicăm că pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov, a fost postat Anunțul privind inițierea Planului integrat de calitate  a aerului pentru municipiul Brașov pentru indicatorii dioxid de azot/oxizi de azot și particule în suspensie (PM10), iar pe site-ul APM Brașov, la următorul link: http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/calitatea-aerului

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Informaţiile privind iniţierea elaborării Planului integrat de calitate a aerului pentru NO2/NOx și particule în suspensie (PM10), pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Brașov, Bulevardul Eroilor 8, Brașov și la adresa de e-mail: mediu@brasovcity.ro.