Back

Aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu este obligatorie!

Nr.9256/15.06.2020                                               

                                          COMUNICAT DE PRESĂ

                                            

                   Aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu este obligatorie!

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov anunță operatorii economici despre apariția Ordinului nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei  de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat in Monitorul Oficial nr.495 din 11 iunie a.c., cu data intrării in vigoare din 11 iulie 2020.

 

Viza se solicită şi se aplică anual, începând cu data de 11 iulie 2020. Solicitarea se face pentru toate autorizaţiile de mediu sau autorizaţiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii.

 

Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

 

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.

 

Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

    a) cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1

    b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

    c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    d) dovada achitării tarifului.

 

Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu deţinută de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite şi prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorităţii publice pentru protecţia mediului sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

 

                                               Biroul de presă al APM Brașov