Back

Bilant de evaluare privind aplicarea procedurilor de acces la informatiile de interes public

Nr.1343 / 26.01.2022     

 

                                               COMUNICAT DE PRESĂ

 

                         Raport de evaluare privind aplicarea procedurilor

                  de acces la informaţiile de interes public/informațiile de mediu      

                    

          In cursul anului 2021, la Agenția pentru Protecția Mediului Brașov au fost înregistrate 53 de solicitări de informații de interes public, în conformitate cu Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, completată și modificată. Din totalul de 53 de solicitări, 13 solicitări au provenit de la persoane fizice și 40 de la persoane juridice.

          APM Brașov, prin compartimentul de specialitate, a soluționat 52 de solicitări, o solicitare fiind redirecționată către autoritatea abilitată.

          Majoritatea solicitărilor de informații publice au făcut referire la starea elementelor de mediu (aer, apă, sol, peisajul și ariile naturale, diversitatea biologică), factori și activitati ori măsuri care afectează ori pot afecta mediul (zgomot, deșeuri, radiatii, substanțe), monitorizarea calității mediului, planuri și programe, acte de reglementare, strategii și politici.

De asemenea, APM Brașov a diseminat din oficiu informații publice/informatii privind mediul, pe site-ul http://apmbv.anpm.ro

     ”Pe parcursul anului trecut și pe fondul pandemiei generate de virusul Sars-Cov 2, am avut o bună colaborare cu unitățile de invătământ din municipiul Brașov in implementarea proictelor de mediu de către acestea (Colegiul Național Andrei Șaguna- proiect Transformari peisagistice determinate de factori naturali și antropici, Colegiul Tehnic Mircea Cristea – proiect Restaurarea ecosistemelor), am oferit informațiile necesare in vederea documentării și cunoașterii aspectelor legate de legislația de mediu în vigoare”, a precizat Ciprian Băncilă, directorul executiv al APM Brașov.

                                                           Biroul de presă al APM Brașov