Back

COMUNICAT DE PRESĂ Consultare publică privind noile propuneri de situri Natura 2000

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 

Nr. 17389 /04.12.2015

 

                                      COMUNICAT DE PRESĂ

 

                       Consultare publică privind noile propuneri de situri Natura 2000

                            

 A.P.M. Brașov invită factorii interesați (instituții publice, primării din județul Brașov, asociații și fundații care activează în domeniul protectiei mediului) la dezbaterea publică care va avea loc în data de 8 decembrie, ora 14.00, la sediul APM Brașov (str. Poliehnicii nr.3).

Tema dezbaterii o constituie desemnarea de noi situri Natura 2000 sau extinderea unora existente în județul Brașov.

Au fost propuse două noi situri: situl de importanță comunitară (SCI) ”Lunca Bârsei” (pentru castor, ca specie calificantă și vidra) și aria de protecție specială  avifaunistică (SPA) ”Piatra Craiului” (pentru acvila de munte ca specie calificantă și alte specii de minuniță, ieruncă, barză neagră, buhă mare, ciocănitoare cu spate alb, șoim călător, muscar gulerat, muscar mic, viespar, ciuvică, ciocănitoare cu trei degete, etc.).

De asemenea, a fost propusă  extinderea ariei de protecție specială  avifaunistică ”Podișul Hârtibaciu” (pentru bufniță).

SPA Piatra Craiului se declară pe aceeași suprafață ca și situl de importanță comunitară cu același nume (15867 ha).

 

Aceste dezbateri se înscriu în cadrul Proiectului  ”Consolidarea rețelei Natura 2000”, proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.                        Proiectul are drept scop îndeplinirea obligațiilor ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul protecției naturii, cu privire la implementarea Directivelor Habitate și Păsări, prin asigurarea suficienței siturilor Natura 2000 desemnate.

Rezultatele acestui proiect vor contribui la finalizarea procesului de desemnare a siturilor de importanță comunitară și a ariilor de protecție avifaunistică din România.

 

BIROUL DE PRESĂ AL APM BRAȘOV                    04.12.2015