Back

Este interzisă arderea miristilor

                   

         Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV

         

Nr. 4584 /29.03.2022

 

 

                                      COMUNICAT DE PRESĂ

 

                                  Este interzisă arderea miriștilor!

                   

Având în vedere numărul ridicat de incendii produse în ultima perioadă ca urmare a  arderii necontrolate a miriștilor, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov atrage atenția detinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu că este interzisă incendierea vegetației uscate și a deșeurilor de orice fel, dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

”Incendierea vegetației uscate fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice”, a declarant Ciprian Băncilă, directorul executiv al APM Brașov.

Arderile necontrolate pot provoca adevărate dezastre, determină pe de o parte creşterea poluării aerului prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală și duce la creșterea noxelor din aer, iar pe de altă parte determină scăderea fertilității solurilor, prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi scăderea biodiversităţii prin moartea unor specii de floră şi faună sălbatică.

De asemenea, atragem atenția că în ariile naturale protejate, incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, conform art. 98, alin.(1), lit.a) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

                                                Biroul de presă al APM Brașov