Back

Evaluarea speciilor de animale strict protejate începe din 10 aprilie

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

Nr. 5943/07.04.2017

NNNNNNN

COMUNICAT DE PRESĂ

 

            Evaluarea speciilor de animale strict protejate începe din 10 aprilie

 

         Agentia pentru Protectie a Mediului Brașov, în colaborare cu Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Brașov, Garda Forestieră Brașov, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea-Stațiunea Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, Fundația Carpați, cît și asociațiile de vânătoare și pescuit sportiv din județul Brașov, anunță desfășurarea  acțiunilor de evaluare a speciilor de animale strict protejate (Urs – Ursus arctos, Lup – Canis lupus, Râs – Lynx lynx şi pisică sălbatică – Felix silvestris), pentru anul 2017.

Acțiunea se va desfășura în  perioada  10 aprilie – 08 mai 2017, în baza programării stabilite de APM Brașov și gestionarii fondurilor de vănătoare,  stabilindu-se apoi, propunerile de plafon maxim de intervenţie pentru speciile mai sus amintite, avându-se în vedere nivelul pagubelor înregistrate în județul nostru, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Confom procedurii, acțiunile de evaluare in teren se realizează de către echipe mixte, formate din reprezentanți APM și gestionarii fondurilor de vănătoare.

La activităţile de evaluare a efectivelor de urs, lup, râs, şi pisică sălbatică, invităm să participe reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare, universităţi, ONG-uri (domeniul biodiversitate), precum  şi custozi/administratori ai ariilor naturale protejate peste  a căror suprafaţă se suprapun fondurile cinegetice.                                        

 

              BIROUL DE PRESA AL APM BRAȘOV                           07.04.2017