COMUNICAT REFERITOR LA PROGRAMUL CASA VERDE CLASIC! PESOANE FIZICE

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 

 

 

 

                                                COMUNICAT

REFERITOR LA PROGRAMUL CASA VERDE CLASIC!

                                                PERSOANE FIZICE

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov informează persoanele fizice că bugetul alocat pentru programul Casa Verde Clasic va fi suplimentat cu aproximativ 25%, pentru fiecare județ.

Se va continua perluarea dosarelor  pana la epuizarea bugetului alocat judetului Brasov

 

              BIROUL DE PRESA AL APM BRAȘOV                                12.10.2016

 

 


Precizare cazier judiar Casa Verde

PRECIZARE

 

Referitor la conținutul dosarului de finanțare pentru Programul Casa Verde, facem următoarele precizări:

Ghidul de finanțare al Programului Casa Verde, aprobat prin Ordinul nr. 1817/2016, prevede la Art. 13, Alin. (1) lit. l) că dosarul de finanțare trebuie să cuprindă cazierul judiciar. Totodată, în temeiul prevederilor art. 4 coroborat cu punctul 1, titlul V al Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, persoanele fizice au dreptul de a opta pentru:

1.       Prezentarea cazierului judiciar;

                     sau

2.       Exprimarea consimțământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituției publice de a face demersurile necesare pentru obținerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar.

Astfel, precizăm că solicitantul care depune dosarul de finanțare pentru Programul Casa Verde poate depune cazierul judiciar în original, sau poate opta pentru a depune consimțământul expres, conform modelului din anexa de mai jos.

 

Nota: Formularul de consimtamant se afla la camera 3 si il obtineti la intrare, cand depuneti dosarul.

Model exprimare consimtamant

Model revenire consimtamant

 

 

 


PROIECT CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILA

Modele referat deplasari

Pentru modele referat deplasari, accesati link-ul:

http://www.anpm.ro/articole/modele_referat_deplasari-192


Administratia Fondului pentru Mediu

Programul Casa Verde - Persoane Fizice

PROGRAMUL CASA VERDE – PERSOANE FIZICE 2011

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov vă informează că în cadrul  celei de-a doua sesiuni a „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, denumit popular Programul „Casa Verde”, s-au depus 831 dosare de finanţare.

 

Aprobarea dosarelor de finanţare selectate, analiza eligibilităţii solicitantului şi a proiectului se face de către Comisia de Analiza din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Comunicarea hotărârii Administraţiei Fondului de Mediu privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul www.afm.rola rubrica Programul "Casa Verde" - Persoane Fizice secţiunea INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL CASA VERDE - PERSOANE FIZICE 2011.

În cazul respingerii dosarelor se poate depune contestaţie la sediul APM Brasov, în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu www.afm.ro.

 

Mentionăm că Autoritatea(Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti)  nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuielile eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Singurele informaţii oficiale privind modul de derulare a Programului sunt cele transmise în mass-media sub forma de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice  şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi cele publicate pe paginile web www.mmediu.ro şi www.afm.ro.

 

Demararea unei noi sesiuni de finantare în cadrul Programului "Casa Verde" va fi anuntată pe site-urile sus mentionate.