Back

Emisii GES verificate 2009

Emisii GES verificate 2009

 

In judeţul Braşov au fost inventariaţi 12 operatori care desfăşoară activităţi cuprinse în Anexa 1 a Directivei 2003/87/CE,  toţi fiind autorizaţi şi având  Planul de Măsuri privind Monitorizarea şi Raportarea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră ( CO2) aprobat de ANPM Bucureşti (  9 operatori sunt IPPC si 3 sunt non - IPPC ) .

Pentru 10 operatori, la nivelul judeţului Braşov, au fost aprobate  alocările  de  certificate de emisii cu titlu gratuit, în număr de 1.884.934 certificate pentru anul 2007 şi 10.036.082  certificate pentru 2008 - 2012 prin  Planul Naţional de Alocare adoptat  prin  HG 60/ ian 2008 (un certificat de emisii de gaze cu efect de seră este  titlul care confera dreptul de a emite 1 tonă de dioxid de carbon  echivalent într-o perioadă definită şi care este transferabil) .

 

Instal ID

NUMELE INSTALATIEI

Sector 

Emisii verificate 2009
[t CO2]

RO-100

SC ECOPAPER SA

Celuloza si hartie

14539

RO-101

SC Electroprecizia S.A. - Centrala termica

Energie 

600

RO-136

SC IAR SA

Energie 

2046

RO-168

SC Prescon BV SA Fabrica de var Stejeris

Var

69963

RO-184

SC Semifabricate SA

Producere si prelucrare metale

3051

RO-237

SC Viromet SA

Energie 

52965

RO-268

SC Fabrica de Zahar Bod SA

Energie

17075

RO-270

SC Kronospan Romania SRL

Energie

5292

RO-6

Lafarge Ciment (Romania) S.A.- Punct de lucru Hoghiz

Ciment

684340

RO-70

SC CET Brasov SA - CET Brasov

Energie 

369763

RO-71

SC CET Brasov SA - CT METROM 

Energie 

18460

 

 

RO-155

SC NITROPOROS SRL

Energie

                 8356

 

1. SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA – Hoghiz - Activ 3.1- industria mineralelor/ind pt producere clincher de ciment in cuptoare rotative cu capac > 500t/zi

Alocare certificate emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 - 6.530,426 ( kt CO2 )

 

2. SC ECOPAPER SA – Zarnesti - Activ 4.1-instalatii ind pt producere hartie si carton cu capac >20t/zi

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 –93.726( kt CO2 )

 

3. SC VIROMET SA-Victoria- Activ 1.1.a-  instal de ardere  cu putere ( din sectorulCET)

termica >20 mw

Activ 1.1.b-instal de ardere  cu putere P>20 mw altele decat sector energetic( instal fabricare metanol )

Alocare  certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 -  344.320  ( kt CO2 )

 

4.  SC NITROPOROS SA Fagaras - Activ 1.1.a-  instal de ardere  cu putere ( din sectorulCET)

termica >20 mw

Activ 1.1.b- instal de ardere  cu putere P>20 mw altele decat sector energetic

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012   = 251846 + 78.447  ( kt CO2 )

 

5. SC CET SA Brasov - Activ 1.1.a-  instal de ardere  cu putere ( din sectorulCET) termica >20 Mw

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 =  1.736.507  ( kt CO2 )

 

 

6. SC CET METROM SA - Activ 1.1.a-  instal de ardere  cu putere ( din sectorulCET) termica >20 Mw

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 = 122.532  ( kt CO2 )

 

7. SC SEMIFABRICATE SA Brasov- Activitatea-Productia si prelucrarea metalelor feroase

Activitatea 2.2.Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara sau secundara), inclusiv instalatii pentru turnarea continua. cu o capacitate ce depaseste 2,5t/h

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 - 204.127   ( kt CO2 )

 

8. SC IAR SA – Ghimbav - Activ 1.1.b- instal de ardere  cu putere P>20 Mw altele decat sector energetic -

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 - 2.583 ( kt CO2 )

 

9. SC ELECTROPRECIZIA S.A. - Activ 1.1.b- instal de ardere  cu putere P>20 Mw altele decat sector energetic

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 - 20.617( kt CO2 )

 

10. SC  PRESCON SA - Fabrica de zahar Stejaris-Activ –industria mineralelor ,fabricarea varului in cuptoare  nerotative  cu o capacitate de productie /50 tone/zi

Alocare certificate  emisii prin Plan Monitorizare pt 2008-2012 - 630.951 ( kt CO2 )