Raport de Evaluare a Implementării Legii Nr. 52/2003

Raport de Evaluare a Implementării Legii Nr. 52/2003 în Anul 2023


Carmen PAVĂL
Consilier superior, Compartiment Relaţii Publice si Tehnologia Informaţiei
Tel: 0238 413 117 / 0238 719 693 / 0238 719 69
Email: office@apmbz.anpm.ro; mirela.paval@apmbz.anpm.ro