Responsabili pentru relaţia cu presa

Carmen PAVĂL
Consilier superior, Compartiment Relaţii Publice si Tehnologia Informaţiei
Tel: 0238413117/0238719693