Prezentare

NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate formată din: Arii Speciale de Conservare(SAC) , constituite conform Directivei Habitate, pentruprotejarea...

Anunt sesiunea 3 atribuire in custodie arii protejate

Vă informăm că Ministerului Mediului  şiPădurilor a deschis pe data de 24.01.2011 cea de-a treia sesiune privind atribuirea în custodie şi administrare a ariilor naturale protejate,...

Informare postare H.G 971/2011 si limite GIS Natura 2000 revizuite

  Vă informăm că pe site-ul Ministerului Mediului si Pădurilor la adresa: http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm au fost postate:   H.G. nr....