Prezentare

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase sunt:

 

  • Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor şi chimicalelor la nivel judeţean.
  • Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor şi chimicalelor.
  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  • Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor, prin asigurarea documentaţiei specifice.
  • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor.
  • Colaborarea cu instituţii  judeţene şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  • Colaborarea cu Institutul Naţional de Statistică pentru dezvoltarea proiectelor de statistică în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor.