ACORDURI DE MEDIU 2022

01 Acord-09.05.2022   DRDP si CNAIR   Drumul expres de legatura A3 cu DN1 02 Acord-23.05.2022   Comuna Chinteni aquapark 04...

ACORDURI DE MEDIU 2021

Acord nr. 1 din 08.03.2021   SC MG TEC INDUSTRY SRL Acord nr. 2 din 21.05.2021   ETEX BUILDING PERFORMANCE SA Acord nr. 3 din 08.07.2021   SC...

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sala de sport competitionala de nivel international” in Localitatea TURDA str. Sadionului, nr.14 , județul Cluj” Titular: MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

Titlu: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Cimitir, branşamente şi racorduri”, mun. Cluj – Napoca, str. Moş Ion Roată, fn, jud. Cluj; Titular: MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA „Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Cimitir, branşamente şi racorduri”, mun. Cluj – Napoca, str. Moş Ion Roată, fn, jud. Cluj; Titular: MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni -joi între orele 9.00 - 13.00 şi vineri între orele 9.00 - 11.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj”.

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „D.T.A.C. pentru fabrica de productie si birouri, imprejmuire, amenajari exterioare, bransamente si organizare de santier aferenta ” în Municipiul Dej, str. Henri Coanda, nr. 5A , jud. Cluj, Titular: SC SAUTER TURNING PROCESS SRL cu sediul în Municipiul Dej, str. Henri Coanda, nr. 5 , județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIUL DEJ cu sediul în municipiul DEJ , str. 1 MAI nr. 2, județul Cluj Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Extindere retea cu apa in localitalile Ţaga, Sântioana-Cesari si Sântejude” în comuna Ţaga , județul Cluj . Titular: COMUNA TAGA cu sediul în com. TAGA , sat TAGA, nr. 23, județul Cluj, Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul COMUNA TAGA cu sediul în com. TAGA , sat TAGA, nr. 23, județul Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „P.U.Z.–MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ -HOIA- PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI PRACTICE DESTINATE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI AGRICOL” în municipiul Cluj-Napoca, zona Hoia F.N., jud. Cluj. Titular: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”APM CLUJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire acord de mediu la ”Platforma pentru stocare temporară a deșeurilor” ca urmare a proiectul „INSTALAȚIE DE SORTARE, PRELUCRARE MECANICĂ ȘI TERMICĂ A DEȘEURILOR” din municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., judeţul Cluj. Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj în zilele de: luni-joi: între orele 09.00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2, jud. Cluj. Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14,00 şi vineri între orele 8,00-12,00, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în ziar”.

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sala de sport competitionala de nivel international” in Localitatea TURDA str. Sadionului, nr.14 , județul Cluj” Titular: MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitare si modernizarea strazi in Municipiul Turda- Cartierul industrial –LOT3” in Localitatea TURDA str. Zona Industriala – LOT nr.3, județul Cluj Titular: MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitare si modernizarea strazi in Municipiul Turda- Cartierul industrial –LOT2” in Localitatea TURDA str. Zona Industriala – LOT nr.2, județul Cluj Titular: MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda , str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului si evaluare adecvata pentru proiectul ” ” EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PUINI SI LEGII, CONUMA GEACA, JUD. CLUJ” în localitatile Puini si Legii, județul Cluj. Titular: COMUNA GEACA cu sediul in localitatea GEACA, str. PRINCIPALA nr. 183, jud .Cluj Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA DE EST A MUNICIPIULUI TURDA” în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1918 F.N., jud. Cluj. Titular: MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIULUI TURDA din municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA DE EST A MUNICIPIULUI TURDA” în municipiul Turda, Piața Romană, str. Ștefan cel Mare, str. Victoriei, jud. Cluj. Titular: MUNICIPIUL TURDA cu sediul în municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul MUNICIPIULUI TURDA din municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Aiton” în comuna Aiton f.n., jud. Cluj. Titular: COMUNA AITON cu sediul în localitatea Aiton nr. 419A, jud. Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul COMUNA AITON din localitatea Aiton nr. 419A, jud. Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „PUZ –Construire depozit produse finite (P), birouri (P+E), amenajări exterioare, parcare interioară, panouri publicitate –firmă luminoasă, soclu stâlpi steaguri, cabină poartă, magazie deșeuri, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități” în comuna Apahida, sat Sânnicoara str. Clujului f.n., jud. Cluj. Titular: S S.C. KOBER S.R.L. cu sediul în comuna Dumbrava Roșie, str. Uzinei nr. 2, județul Neamț. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. KOBER S.R.L. din comuna Dumbrava Roșie, str. Uzinei nr. 2, județul Neamț. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN SATUL SĂLIȘTEA VECHE DIN COMUNA CHINTENI” în comuna Chinteni, sat Săliștea Veche, județul Cluj. Titular: A.N.A.R. –ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI prin S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L. cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 18/5, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 18/5, județul Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN SATUL SĂLIȘTEA VECHE DIN COMUNA CHINTENI” în comuna Chinteni, sat Săliștea Veche, județul Cluj. Titular: COMUNA CHINTENI cu sediul în comuna Chinteni, sat Chinteni, str. Unirii nr. 232, județul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul COMUNA CHINTENI din comuna Chinteni, sat Chinteni, str. Unirii nr. 232, județul Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (de a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru proiectul ”INSTALAȚIE DE SORTARE, PRELUCRARE MECANICĂ ȘI TERMICĂ A DEȘEURILOR” din municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., județul Cluj (proiect modificator al Acordul de mediu nr. 02/17.06.2015 pentru ”Platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale”). Titular: REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2, județul Cluj

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (de a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru proiectul ”INSTALAȚIE DE SORTARE, PRELUCRARE MECANICĂ ȘI TERMICĂ A DEȘEURILOR” din municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., județul Cluj (proiect modificator al Acordul de mediu nr. 02/17.06.2015 pentru ”Platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale”). Titular: REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2, județul Cluj