Back

AGENDA LOCALĂ 21

Agenda 21 este un program de acţiune pentru secolul 21 orientat către dezvoltarea durabilă. Programul a fost adoptat de către statele semnatare ale Declaraţiei de la Rio de Janeiro unde a avut loc în iunie 1992 Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare. La această conferință au participat 120 de ţări.

În cadrul Summitului Pământului de la Rio, Națiunile Unite au convenit că punctul de pornire pentru realizarea unei dezvoltării durabile se află la nivel local. Fiecare autoritate locală trebuie să își conceapă propria strategie, în urma discuțiilor purtate cu cetățenii asupra problemelor de interes major. Principalele linii de acţiune ale acestui program sunt lupta împotriva sărăciei şi a exluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii durabile, protecţia mediului.

Agenda Locală 21 dorește dezvoltarea societății și a economiei în parallel cu protejarea mediului și conservarea resurselor naturale, în fapt Agenda 21 reprezintă modelul de dezvoltare durabilă din punct de vedere social, economic și de mediu. Actori precum guvernele, organizațiile non-guvernamentale (ONG), industria și societatea civilă sunt încurajați să ia parte în acest proces. Agenda 21 oferă un cadru pentru abordarea problemelor sociale și de mediu precum poluarea aerului, apei și solului, defrișările, pierderea biodiversității, sănătatea, tendințele demografice, sărăcia, consumul de energie, problemele legate de producția și transportul deșeurilor.

Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare permanent a legăturilor dintre om și natură și pledează pentru solidaritatea între generații ca singura opțiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.

Principiile dezvoltării durabile trebuie să constituie o parte centrală a oricărei strategii locale. Agenda Locala 21 abordează tema dezvoltării durabile ca o preocupare a comunităților, implicând toate sectoarele societății, inclusiv grupurile comunitare, întreprinderile și minoritățile etnice. Implicarea întregii societăți va oferi tuturor oportunitatea de a lua parte în acest proces și va genera o sursă de entuziasm, talent și expertiză, care este vitală pentru realizarea dezvoltării durabile.

Agenda Locala se concentreaza asupra problemelor de ordin social, economic si de mediu si propune solutii la problemele existente prin incurajarea unor practici mai eficiente. Se constientizeaza faptul ca dezvoltarea durabila poate fi realizabila fara a face rabat de la calitatea vietii, prin insusirea unei gandiri creatoare si practicarea unui comportament sustenabil.

Dupa Summitul Pământului de la Rio, campanii de succes Agenda Locala 21 au avut loc în Bolivia, China, Suedia, Marea Britanie, Turcia, Bulgaria. Romania este, de asemenea, considerata drept un exemplu de succes în implementarea Agendei Locale 21.

Începând cu anul 2000 Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), ca agenţie de implementare a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, împreună cu Capacity 21 şi cu sprijinul Guvernelor Marii Britanii şi Canadei, a trecut la implementarea Agendei Locale 21 pentru nouă oraşe din România: Baia Mare, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Miercurea Ciuc, Oradea, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea şi Târgu Mureş, numite în acest proces "oraşe pilot".

În perioada anilor 2006 – 2010 a continuat procesul de introducere a dimensiunii de dezvoltare durabilă în cadrul activităţilor autorităţilor locale, proiectul „Agenda Locală 21"a fost extins iar CNDD-ul a oferit consultanţă administraţiilor locale care au implementat proiectul. Scopul a fost susţinerea demarării proiectelor prioritare care au fost identificate ca fiind eligibile pentru parteneriate public-privat.

La nivelul județului Cluj Agenda Locală 21 nu a fost implementată în nici o localitate.

Dezvoltarea durabilă a comunităților locale reprezintă o provocare și o prioritare în același timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot efecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale. O prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi şansele de viitor.