”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru proiectul ” Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului modernizare drumuri comunale in comuna Ceanu Mare, judetul Cluj” în comuna Ceanu Mare, localitatea Ceanu Mare, localităţile Ceanu Mare, Bolduţ, Valea lui Cati, Ciurgău, Fânaţe, județul Cluj, Titular: COMUNA CEANU MARE prin primar Moldovan Ana Liliana cu sediul în comuna Ceanu Mare, localiatatea Ceanu Mare, str. Principală nr. 376, județul Cluj Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site”

Ordine zi sedinda CAT 17.10.2017

Ordine zi sedinda CAT 17.10.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI SEDINTA CAT 10.10.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 10.10.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI SEDINTA CAT 26.09.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 26.09.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI SEDINTA CAT 12.09.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 12.09.2017 DESCARCA  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire pensiune agroturistică DP+P+1E”, propus a fi amplasat în localitatea Frăsinet, comuna Băișoara, jud. Cluj, beneficiar SC POIENITA INVEST SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14.40 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

ORDINE ZI SEDINTA CAT 05.09.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 05.09.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI CAT 29.08.2017

ORDINE ZI CAT 29.08.2017 DESCARCA  

ORDINE DE ZI CAT 22.08.2017

ORDINE DE ZI CAT 22.08.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI CAT 01.08.2017

ORDINE ZI CAT 11.07.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 04.07.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 04.07.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI SEDINTA CAT 27.06.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 27.06.2017 DESCARCA  

ORDINE ZI SEDINTA CAT 21.06.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 21.06.2017 DESCARCA  

GLIGORESTI TRANSAVIA RAPORT DE AMPLASAMENT

GLIGORESTI TRANSAVIA RAPORT DE AMPLASAMENT /documents/840392/0/3GLIGORESTI_TRANSAVIA_RAPORT_DE_AMPLASAMENT+v2+05+ianuarie+2016.pdf/1b372f39-eee1-4520-adde-33ee656a522c ...

ORDINE ZI SEDINTA CAT 29.05.2017

ORDINE ZI SEDINTA CAT 29.05.2017 DESCARCA